GEMEENTEBLADVerzonden besluit omgevingsvergunning - Schippersvaartweg 67 te Noordwijkerhout

Aanvraag voor Huisvesting | Organisatie en beleid

Het volgende besluit is verzonden:2023-004255, Schippersvaartweg 67 te Noordwijkerhout, het verbouwen van bestaande loods en koelcel voor huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten, 01-12-2023Bezwaar en/of beroepIndien u van mening bent dat u door een besluit wordt benadeeld bestaat er de mogelijkheid om bezwaar te maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden onder vermelding van het trefwoord “bezwaarschrift” en het registratienummer van het besluit. U kunt een bezwaar ook per e-mail indienen via bezwaarschrift@odwh.nl Een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Het is in sommige gevallen mogelijk, na instemming van het bestuursorgaan, de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank.Deze besluiten treden in werking zes weken vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Indien u meent dat u een spoedeisend belang heeft kun u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening en/of het instellen van beroep bent u aan de rechtbank griffierechten verschuldigd.Meer weten?Indien u informatie wenst over een verleende vergunning, kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer 071-4083200, op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via infobouwen@odwh.nl.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Noordwijkerhout. Bekijk alle Bekendmakingen Noordwijkerhout in Noordwijkerhout.

https://noordwijkerhoutkrant.nl/bekendmakingen-noordwijkerhout/

Deel dit bericht:

Redactie Noordwijkerhoutkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Noordwijkerhoutkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Noordwijkerhout.

Gerelateerde berichten